Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dożynki Gminne w Przychojcu

Dożynki Gminne w Przychojcu

18 sierpnia 2019 r. w Przychojcu odbyło się tradycyjne święto plonów, Dożynki Gminne, w których wzięło udział 13 delegacji wieńcowych z terenu gminy Leżajsk. Liczny udział zaproszonych gości, zespołów i mieszkańców gminy spowodował, że stadion sportowy LKS Jodła tętnił życiem.

Tradycyjnie wszystkie delegacje dożynkowe w barwnym orszaku przemierzyły ulice sołectwa Gospodarzy zapraszając pięknym śpiewem wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa, przed rozpoczęciem której zostały poświęcone przywiezione dożynkowe arcydzieła – niezwykle pomysłowe wykonane z wielką starannością i artyzmem, wyklejone kłosami, ziarnami zbóż, owocami, przyozdobione pięknym kwiatami.
Po uroczystej Mszy Św. przy wtórze Orkiestry Dętej nastąpiła prezentacja sołectw i wieńców, a niezwykły kunszt i ich wykonanie wprawiło wszystkich oglądających w zachwyt. Następnie, po powitaniu licznie zgromadzonych gości – przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, organizacji i firm odbyła się część wieńcowa, w której starostowie dożynek: pani Irena Zagaja i pan Rafał Słotwiński przekazali chleb gospodarzowi gminy panu Wójtowi Krzysztofowi Sobejko. Chleb z tegorocznych plonów został podzielony i rozdany wśród uczestników uroczystości. Podczas symbolicznego dzielenia chlebem Pan Wójt wyraził życzenie, by nigdy tego chleba nie brakło na naszych stołach. Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Miazga w swoim wystąpieniu w sposób szczególny zwrócił się do rolników, którym podziękowali za trud, pracę i przywiązanie do ziemi. W dalszej części Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dożynek – Sołtys Sołectwa Przychojec pan Adam Chudy przekazali podziękowania wszystkim delegacjom oraz organizacjom, które wsparły przygotowania dożynkowe. Po części oficjalnej scenę przejął Zespół Kalina z Przychojca wspierany przez członków Zespołu Folusz z Giedlarowej, które zgodnie z wieloletnią tradycją ośpiewały i obtańczyły wieniec dożynkowy Gospodarzy. W późniejszej części dożynkowych obchodów scenę objęły liczne zespoły artystyczne działające przy GOK Gminy Leżajsk oraz artyści ze Lwowa. Wszyscy chętni mogli też odwiedzić stoiska PODR – Oddział Terenowy w Leżajsku, Komendy Powiatowej Policji i KRUS w Leżajsku. Dożynkowe święto zakończyła zabawa taneczna przy zespole Maruty.
Wszystkim Organizatorom, Sponsorom, Delegacjom dożynkowym na czele z Sołtysami, zespołom artystycznym i uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność, życzliwość i miłą atmosferę.