Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dożynkowe przygotowania w Chałupkach Dębniańskich

Dożynkowe przygotowania w Chałupkach Dębniańskich
Święto Plonów
W pełnych kłosach zboże w wieńcu,
przypomina nam o słońcu.
O tych kłosach co szumiały
i skowronkach co śpiewały.
Tak też gospodynie chętnie się zabrały
i z tych złotych klosów wieniec wyplatały.
Z tegorocznych zbiorów zapachniało chlebem.
Pieśń płynie dziękczynna między ziemią a niebem.
Tak z wdzięcznym sercem z Chałupek rolnicy,
idą za obfite plony podziękować Matuchnie Bogarodzicy.
Piękny ten zwyczaj by święcić ziele,
stał się tradycją w naszym kościele.
K. Wanat