Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Bociana Białego- zajęcia plastyczno- edukacyjnne

Dzień Bociana Białego- zajęcia plastyczno- edukacyjnne
Bocian biały – najbardziej polski z polskich ptaków, prawdopodobnie bardziej kojarzony z Polską niż orzeł, którego w przeciwieństwie do bociana bardzo trudno zobaczyć w naturze. Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji tego gatunku a więc co piąty bocian na świecie jest Polakiem.
Dzień Bociana Białego obchodzony jest 31 maja dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Święto jest okazją do popularyzacji wiedzy na temat życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i krajobrazie.
Ma również zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony, bo mimo przyjaznego nastawienia do bocianów, człowiek stał się przyczyną całego szeregu zagrożeń, powodujących śmiertelne wypadki tych ptaków lub ich wycofywanie się z dotychczasowych terenów lęgowych.
W Ośrodku Kultury w Hucisku nasze zajęcia poświęciliśmy tematyce dotyczącej życia bocianów,  obejrzeliśmy film przyrodniczy, a następnie wykonaliśmy bociany z papieru. Nie zabrakło tańca i wesołej zabawy podczas zajęć.