Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Flagi w Maleniskach

Dzień Flagi w Maleniskach

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi stanowi doskonały pretekst, by przyjrzeć się bliżej naszym narodowym barwom. Flaga to – obok godła i hymnu – podstawowy symbol polskiej państwowości. Na przestrzeni naszych bogatych dziejów, przez wieki przybierała ona różne formy, mniej lub bardziej zbliżone do tej powiewającej na masztach dzisiaj.

Na niektórych pojawiał się symbol orła białego, również w towarzystwie innych symboli. Niezmienne jednak pozostawały tak bliskie nam barwy. Według zasad heraldyki towarzyszące naszemu państwu od wieków biel i czerwień symbolizują odpowiednio srebro i czystość oraz ogień i waleczność.  Przyjrzyjmy się powiewającym na budynku naszego Ośrodka flagom narodowym. Prawda, że piękne?