Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Papieski w Chałupkach Dębniańskich

Dzień Papieski w Chałupkach Dębniańskich

40 lat temu zabrzmiało ,,Habemus papam”. Nowy papież z Polski przyjął imię Jan Paweł II. Dziś po zakończeniu tego pontyfikatu wszyscy widzimy jak ono było skuteczne w rożnych wymiarach.

 

Zmieniło ludzkie serca, zmieniło człowieka i pękające w szwach struktury pod wpływem jego nauczania pełnego miłości. Wszyscy wspominamy słowa „Otwórzcie drzwi Chrystusowi – Nie lękajcie się”, były to słowa z I pierwszego wystąpienia papieża w Rzymie.
W niedzielę 14 października 2018r. obchodziliśmy. Dzień Papieski w Ojczyźnie. Uroczystość tę czcimy zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i promocji jego nauczania.Obchody tego święta przebiegają w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym i charytatywnym. W całej Polce pod hasłem „Jan Paweł II – papież wolności obchodzimy już po raz dziesiąty. W naszej małej ojczyźnie w Chałupkach Dębniańskich również bardzo uroczyście uczciłyśmy ten dzień. Działające przy Ośrodku Kultury zespoły; śpiewaczy „Chałupczanie” oraz wokalno gitarowy „Canta Rhei” uczestniczyły 14 października we Mszy Świętej a po jej zakończeniu odbył się uroczysty uroczysty koncert upamiętniający Wielkiego Polaka Patrona Naszej Ojczyzny. Powyższy koncert został nagrodzony obfitymi oklaskami przez słuchających uczestników.