Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Papieski w Dębnie

Dzień Papieski w Dębnie

Dnia 14 października 2018r. w całym kraju obchodzony był XVIII Dzień Papieski pt. „Promieniowanie ojcostwa” W tym Dniu Papieskim nasze rozważania
i działania skupiamy wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W bieżącym roku przeżywać będziemy: 60 rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły,40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego. Dzień Papieski przeżywamy w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Aby uczcić tak ważne dla nas polaków wydarzenia z życia św. JP II Ośrodek Kultury w Dębnie przygotował koncert papieski.