Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Chałupkach Dębniańskich

Dzień Seniora w Chałupkach Dębniańskich

Emerytura:
Przekonam dziś Was
Że piękny to czas
Gdy człek sięgnie 60-siątki
I powiem Wam tak
Że życie ma smak
Ma też smakowite wątki.

 

W Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich dnia 08.02.2020 r. odbyła się po raz kolejny cykliczna impreza „Dzień Seniora”. Powyższa impreza odbyła się pod hasłem – „SMAK MA ZYCIE EMERYCIE”.
Swą obecnością w tak ważnym dniu zaszczycili nas zaproszeni honorowi goście: Ks. proboszcz Jan Szczepaniak, odprawiając wcześniej w intencji seniorów Mszę Świętą, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Kazimierz Krawiec, Radny Gminy Leżajsk pan Dominik Ogryzek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Marek Krauz oraz gospodarz sołectwa Chałupki Dębniańskie sołtys pan Wiesław Żak. W obecnym roku swą obecnością zaszczycili nas obchodząc swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego państwo Teresa i Władysław Pelcowie, jak również państwo Maria i Józef Majkutowie nieobecni byli ze względu na chorobę, a liczący 60-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego państwo Maria i Jan Wnękowie.
Wszystkim uczestnikom powyższej uroczystości honorowi goście złożyli piękne życzenia, natomiast nasi jubilaci z rąk Pana Wójta otrzymali nie tylko moc życzeń i gratulacji ale również medale, piękne kwiaty i okolicznościowe upominki. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego gorącego posiłku przygotowanego przez członkinie KGW.
Następnie seniorom czas umilał, wesoły program artystyczny, na który składały się wiersze z życzeniami i piosenki w wykonaniu klasy III Szkoły Podstawowej z wychowawczynią panią Teresą Muszyńską, zespołu gitarowego „Canta Rhei” z panią instruktor Elżbietą Wnęk i zespołu śpiewaczego „Chałupczanie”. Na tym nie koniec drodzy państwo, bo dalszy ubaw można powiedzieć, że był po pachy, bo przed wspaniałą publicznością wystąpił w rozbrajająco śmiesznych scenkach zaproszony kabaret „Wrzuć na Luz” z Brzózy Królewskiej. Wiejskim żargonem mówiąc, że boki można było zrywać jak zaproszona gawędziarka pani Janina Dyrda z Wylewy opowiadała śmieszne sceny rodem z życia wzięte, a do tego zabawa z pudełkowymi prezentami prowadzona przez panią Magdalenę Niemczyk kierownika artystycznego GOK. Możemy śmiało powiedzieć, że na powyższej imprezie zaproszeni goście uczestniczyli w terapii śmiechu – a śmiech to samo zdrowie. Po części artystycznej przy suto zastawionych stołach smacznymi przekąskami jako poczęstunek przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą panią Barbarą Grazda zaproszeni goście we wspaniałej atmosferze ruszyli w noworoczno-zapustowe tany, bawiąc się do późnych godzin wieczornych.
Wszystkim uczestnikom życzymy zdrowia oraz miłych wspomnień.