Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Chałupkach Dębniańskich

Dzień Seniora w Chałupkach Dębniańskich

„Tych Lat Nie Odda Nikt”.Pod takim hasłem bawili się seniorzy obchodząc tegoroczne swoje święto tj. „Dzień Seniora 2018” w Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich.

Swą obecnością w tak ważnym dniu zaszczycili nas Ks. proboszcz Jan Szczepaniak, odprawiając wcześniej w intencji seniorów Mszę Świętą, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Kazimierz Krawiec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Marek Krauz, Radny Gminy Leżajsk pan Dominik Ogryzek, Sołtys Sołectwa Chałupki Dębniańskie pan Piotr Szpila.
Przy licznie zaproszonych gościach świętowało pięć jubileuszowych par małżeńskich.
60 rocznicę pożycia małżeńskiego państwo Celestyna i Stanisław Żelezińscy, 55 rocznicę obchodzili państwo Genowefa i Józef Wnękowie. Trzy pary z 50 -letnim stażem małżeńskim to państwo Anna i Andrzej Machnowie, Maria i Edward Wnękowie oraz Helena i Franciszek Grzywnowie. Wszystkim uczestnikom powyższej uroczystości honorowi goście złożyli piękne życzenia, natomiast nasi jubilaci z rąk pana wójta, radnego i sołtysa otrzymali nie tylko życzenia, gratulacje, ale również piękne kwiaty i upominki. Następnie seniorom czas umilał wesoły program artystyczn , na który składały się wiersze z życzeniami, taniec, piosenki w wykonaniu młodzieży i dorosłych, skecze oraz monologi. Po części artystycznej przy suto zastawionych stołach smacznymi potrawami przygotowanymi przez członkinie KGW zaproszeni goście we wspaniałej atmosferze tańczyli i bawili się do późnych godzin wieczornych. Pozostały nam już tylko miłe wspomnienia do następnego roku.