Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Dębnie

Dzień Seniora w Dębnie

27 stycznia 2019 roku w Dębnie uroczyście obchodziliśmy Dzień Seniora. Tym razem seniorzy nas nie zawiedli, sala widowiskowa Ośrodka Kultury była pełna.
Byli wśród nas zaproszeni goście w osobach: ks. prob. Tadeusz Barcikowski, ks. senior Jan Mromliński, Wójt gminy Pan Krzysztof Sobejko, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Karol Ożóg, przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Krawiec, radny Dębna Pan Rafał Kaliński, dyrektor GOK w Giedlarowej Pan Marek Krauz, dyr. szkoły Pani Anna Lucewicz, sołtys Wiesław Perykasza.

Jak co roku jubilaci obchodzący jubileusze otrzymali od wójta gminy listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. A w tym roku w naszej miejscowości mieliśmy cztery pary małżeńskie, które obchodziły swoje jubileusze. Szmaragdowe gody tj. 55-lecie małżeństwa Państwo Maria i Józef Słabiak oraz Państwo Władysława i Stanisław Niemczyk, natomiast złote gody tj. 50-lecie małżeństwa obchodzili państwo Anna i Edward Cebulak oraz Zofia i Aleksander Maźnio. Po części oficjalnej był obiad, a następnie odbyła się część artystyczna, w której wystąpiły zespoły zaproszone oraz miejscowe działające przy Ośrodku Kultury.
No, a później jak zawsze wspólne biesiadowanie śpiewy i tańce.
Tegoroczne spotkanie seniorów było wyjątkowe choćby z tego względu, że każdy z każdym mógł porozmawiać w miłej atmosferze, oczywiście także nasycić ciało obfitością jadła przygotowanego przez Panie z naszego Koła.