Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

„Dzień Seniora” w Hucisku

„Dzień Seniora” w Hucisku

W sobotnie popołudnie 27.05.2023 do Ośrodka Kultury w Hucisku przybyli niezwykli goście. To seniorzy zamieszkujący miejscowość Hucisko. Na spotkanie przybyli również W-ce Wójt Gminy Leżajsk Pan Bolesław Pawlus, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk Pan Marek Krauz, W- ce Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk Pani Magdalena Niemczyk, Ojciec Tobiasz Strzelecki- duszpasterz naszego kościoła, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku Pani Elżbieta Żak oraz Radny Gminy Leżajsk Pan Wojciech Loryś, Kapela ” Wolany” z Woli Zarczyckiej na czele z Panem Stanislawem Florkiem, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzawic na czele z Przewodniczącą Panią Józefą Piziak. Swój jubileusz świętowały trzy pary małżeńskie: dwie sześćdziesięciolecie i jedna pięćdziesięciolecie ślubu. Jubilaci z rąk Pana W-ce Wójta Bolesława Pawlusa otrzymali listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Wszyscy wspólnie odśpiewali tradycyjne ” Sto lat” dla wszystkich seniorów. W części artystycznej udział wzięli: grupą dzieci działających przy Ośrodku Kultury w Hucisku, zaprzyjaźnione Panie z KGW z Wierzawic, przedstawiając humorystyczny skecz o życiu seniorów. Swoim występem uroczystość uświetniła Kapela ” Wolany” z Woli Zarczyckiej. Dzień Seniora w niezwykle profesjonalny sposób poprowadziła Pani Magdalena Niemczyk. Swój kunszt kulinarny wykazały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku szykując dla uczestników Dnia Seniora pyszny poczęstunek. Nagłośnieniem uroczystości zajął się Pan Bogdan Rup- pracownik Gminnego Ośrodka Kultury.Wesołe, skoczne piosenki w wykonaniu Kapeli ” Wolany” porwały seniorów do tańca. Podczas uroczystości były chwile wzruszeń i radości a także mnóstwo uśmiechu i wzajemnej życzliwości, wspólnego śpiewania pięknych folklorystycznych i biesiadnych piosenek.