Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

DZIEŃ SENIORA w Ośrodku Kultury w Maleniskach za nami!

DZIEŃ SENIORA w Ośrodku Kultury w Maleniskach za nami!
Z  wielkim szacunkiem i serdecznością witaliśmy wszystkich seniorów. Był to czas nie tylko hołdu dla dojrzałego pokolenia, ale także okazja do wspólnego świętowania. Uroczystość naszego Dnia Seniora została uświetniona obecnością dostojnych gości:
– pana Wójta Krzysztofa Sobejko,
– Dyrektora GOK pana Marka Krauza,
– W- ce dyrektora GOK pani Magdaleny Niemczyk,
– Sołtysa wsi pana Stanisława Leśko,
– Kierownika Klubu Seniora w Brzózie Królewskiej pani Heleny Karaś.
Pary Jubileuszowe odebrały gratulacje,  życzenia i upominki.
Każda z tych par ma własną unikalną historię, która jest pełna wzlotów i upadków, radości i trudności, ale przede wszystkim miłości, która przetrwała próbę czasu.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci uczęszczające do OK w Maleniskach, dodały szczególnego uroku i symbolizują piękne więzi międzypokoleniowe. To okazja dla dzieci, aby uczyć szacunku i empatii wobec starszych.
Dziękujemy wokalistom:
– pani Iwonie Lis
– panu Maksowi Sinkowskiemu
za dzielenie się swoim talentem, bo ich muzyka dodała naszej uroczystości piękna.
Kabaret w wykonaniu niezastąpionej pani Magdaleny Niemczyk, który niósł za sobą śmiech, dodaje energii i pozytywnej atmosfery i jest dowodem, że sztuka humoru nie zna granic wiekowych i może być źródłem radości dla wszystkich! Każdy dźwięk, który płynął z instrumentów naszej Kapeli miał moc poruszania naszych serc i emocji. Dziękujemy Kapeli z Malenisk za ten niezwykły wkład w naszą uroczystość. Dziękujemy wszystkim społecznikom i pracownikom, którzy poświęcili swój czas i wysiłek aby wszystko odbyło się sprawnie zgodnie z planem.