Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Rzuchowie

Dzień Seniora w Rzuchowie

20 stycznia 2024 roku w Rzuchowie odbył się Dzień Seniora. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Pan Krzysztof Sobejko, Radny Gminy Pan Tadeusz Tara, Dyrektor GOK Pan Marek Krauz, w-ce Dyrektor GOK Pani Magdalena Niemczyk, sołtys z Piskorowic Pan Aleksander Dudek, sołtys z Rzuchowa Pan Władysław Wanat, przedstawiciele Rady sołeckiej z Rzuchowa, KGW „Rzuchowianka” z Rzuchowa, seniorzy, rodzice, dzieci. Zaproszonych gości w imieniu organizatorów powitała Pani Dorota Szary- animator kultury.  Szczególne podziękowania, kwiaty i życzenia trafiły w ręce dostojnych jubilatów państwa Anieli i Jana Zasońskich, którzy świętują jubileusz 60 rocznicy małżeństwa.  Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której zostały wykorzystane własne możliwości i talent lokalnej społeczności. Jako pierwsze zaprezentowały swoje zdolności wokalne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Rzuchowianka”. Na akordeonie akompaniował Pan Władysław Czapla. Piękny program zaprezentowali uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej oraz dzieci uczęszczające na zajęcia w Ośrodku Kultury. Najmłodsi śpiewali piosenki, recytowali wierszyki dla seniorów, a także złożyli im najserdeczniejsze życzenia. Był czas również na humorystyczne scenki, które rozbawiały zgromadzoną publiczność i dostarczyły wiele uśmiechu. Program wspólnie z dziećmi powstał pod kierunkiem pani Zofii Paszko, wychowawcy klasowego. W części artystycznej wystąpił również zespół Talia z kolędami, co pozwoliło wszystkim pozostać jeszcze na chwilę w klimacie świątecznym. Wszyscy uczestnicy Dnia Seniora zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez miejscowe KGW. Piękną formą spędzania tego wieczoru było wspólne biesiadowanie przy muzyce, o którą zadbał  Pan Antoni Szkodziński, pracownik GOK w Giedlarowej.