Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Starym Mieście

Dzień Seniora w Starym Mieście

Żeby być seniorem, trzeba sobie zapracować
całe życie iść do przodu i głowy nigdy nie chować.
Pierś wypinać dumnie, niech przypinają medale.

Uśmiechać się choćby przez łzy, byle uśmiechać się stale.
I choć się trafią po drodze niejedne dołki i góry,
iść trzeba do przodu, upadać i wstawać po raz już któryś.
Uśmiechnij się i popatrz, masz skarby większe niż rozum zliczy i spamięta
Skarby jedyne, niepowtarzalne – wspaniałe kochane wnuczęta.

W dniu 10 lutego br. w Szkole Podstawowej w Starym Mieście odbyło się uroczyste spotkanie seniorów organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, Szkołę Podstawową w Starym Mieście oraz GOK Gminy Leżajsk pn. „Dzień Seniora”. Wydarzenie to gromadzi rokrocznie kilkudziesięciu Seniorów oraz pary jubileuszowe, które obchodzą okrągłe rocznice zawarcia związku małżeńskiego, a tych w roku 2019 w Starym Mieście było dwanaście. Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Leżajsk oraz chleby w kształcie podkowy ufundowane przez Radnego Powiatowego pana Zdzisława Leśko. Swoją obecnością zaszczyciło szerokie grono zaproszonych gości: Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Radny Powiatu Leżajskiego pan Zdzisław Leśko, Radny Rady Gminy Leżajsk oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto pan Łukasz Płoszaj, Radny Rady Gminy Leżajsk pan Zbigniew Matuszko, Radny Rady Gminy Leżajsk pan Adam Hozer, Sołtys wsi Stare Miasto pan Grzegorz Szewczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Mieście pan Jan Kuczek, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk pan Marek Krauz oraz Prezes LKS Staromieszczanka pan Antoni Kowal. Gościnnie przybyło Koło Gospodyń Wiejskich w Przychojcu na czele z przewodniczącą panią Cecylią Muskus.
W części artystycznej dla licznie zgromadzonych gości wystąpili: Zespół Śpiewaczy „Jagoda” ze Starego Miasta, Zespół „Kalina” z Przychojca, Dziecięcy Zespół „Tramelka”, solistki Sabina, Izabela i Alicja Kalemba, pani Katarzyna Płoszaj oraz schola. Po występach Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście zaprosiło wszystkich na poczęstunek, a następnie na wieczorek taneczny przy oprawie muzycznej Antoniego Szkodzińskiego, który zagrał dzięki dofinansowaniu Radnych pana Zbigniewa Matuszko i pana Łukasza Płoszaja.