Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Starym Mieście

Dzień Seniora w Starym Mieście

W Starym Mieście Dzień Seniora od lat świętowany jest bardzo uroczyście. Tak też było 12 stycznia 2020 r., kiedy to najstarsi mieszkańcy spotkali się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Przybyli również zaproszeni goście: Ks. Proboszcz Jan Warchał, Wicewójt Bolesław Pawlus, Dyrektor GOK Marek Krauz, Dyrektor Szkoły Jan Kuczek, Radny Łukasz Płoszaj, Sołtys Marian Pędziwiatr oraz KGW z Malenisk.

Uczestnicy zjedli obiad przygotowany przez KGW, następnie rozpoczęły się występy artystyczne dzieci z przedszkola i szkoły, występy zespołu „Malina” z Malenisk i „Jagoda” ze Starego Miasta. Był to czas ciepłych życzeń, a przede wszystkim chwile na rozmowę i integrację. Dziesięciu Jubileuszowym Parom wręczono listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Przy śpiewie kolęd i suto zastawionym stole Seniorzy bawili się do późnego wieczora.