Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Starym Mieście

Dzień Seniora w Starym Mieście

Dzień Seniora to szczególna okazja, byśmy mogli wyrazić szacunek tym, którzy stanowią dla nas skarbnicę doświadczenia, wartości i wiedzy. To Seniorzy, będąc najpierw naszymi przewodnikami po życiowych drogach, w późniejszym czasie stanowią dla nas wsparcie, ukazując nam problemy z perspektywy, którą zyskuje się do nich wraz z upływem lat.

I to właśnie ich święto obchodzono 4 lutego br. w Starym Mieście. Organizatorami tego niezwykłego spotkania byli Wójt Gminy Leżajsk, Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, przy gościnności miejscowego Zespołu Szkół i przy wsparciu sponsorów: Tomasza Pęcaka, Henryka Baja, Tomasza Baja i Bartłomieja Jędrzejowskiego. Dopisali także zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Leżajskiego pan Zdzisław Leśko, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Radny Rady Gminy Leżajsk pan Zbigniew Matuszko, Radny Rady Gminy Leżajsk oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto pan Łukasz Płoszaj, Sołtys wsi Stare Miasto pan Grzegorz Szewczyk, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk pan Marek Krauz, Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Mieście pan Jan Kuczek wraz z pracownikami, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto pan Robert Rumierz , Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście pan Andrzej Pyż, Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącym panem Jarosławem Bajem, Zespół Śpiewaczy Jagoda pracujący pod czujnym okiem pana Bogdana Pęcaka, a także dziecięcy zespół Tramelka z panią Czesławą Kostek na czele, który swoimi występami uświetniał tę piękną uroczystość.
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Mieście zgromadziły się także pary małżeńskie, które w bieżącym roku obchodzą 50-cio, 55-cio i 70-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego. Z rąk zaproszonych gości Jubilaci otrzymali upominki i listy gratulacyjne. W części artystycznej zaprezentowali się: Zespół Jagoda, uczniowie miejscowej szkoły i Zespół Tramelka, a także solistki: Weronika Jędrzejowska Magdalena Leja i Izabela Kalemba. Po pięknych występach uczestnicy uroczystości mogli pokosztować specjałów kulinarnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i potańczyć przy muzyce serwowanej przez Marcina Madeja.