Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Wierzawicach

Dzień Seniora w Wierzawicach

Jak co roku, 2 lutego w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora. Dzień Seniora to szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młode pokolenia.

To seniorzy są źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat.
Obecni na uroczystości byli również znamienici goście i organizatorzy: ks. Adrian Sroka, Wójt Gminy Leżajsk p. Krzysztof Sobejko, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk
p. Marek Krauz, Sołtys Wierzawic p. Michał Dziędzik, Wice Dyrektor ZS w Wierzawicach p. Lucyna Powroźnik, Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”
p. Magdalena Niemczyk.
Obecni na uroczystości byli również Radni Gminy Leżajsk: p. Teresa Tołpa, p. Tadeusz Walania i p. Andrzej Czapla oraz p. Lucyna Murdzia kier. Biblioteki w Wierzawicach. Wójt Gminy Leżajsk p. Krzysztof Sobejko życzył Seniorom długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności wyraził uznanie parom obchodzących jubileusze wieloletniego pożycia małżeńskiego i wraz z radnymi wręczył listy gratulacyjne, kwiaty, upominki oraz medale nadane przez Prezydenta RP.
Ks. wikary Adrian Sroka przekazał Seniorom życzenia najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki od najbliższych i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata. Część artystyczną swoimi występami uświetnili: teatrzyk „Fantazyjki” z widowiskiem „Kolęda z gwiazdą”, zespół śpiewaczy „Wierzawianie”, oraz soliści p. Jan Fimiarz, Julia Kulpa, Agatka Magiel, Aleksandra Helit, oraz duet p. Tadeusz Walania i Aleksandra Helit.
Pyszny poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach.
Seniorzy bawili się przy muzyce zespołu muzycznego „Malina”, którzy zagrali dzięki wsparciu finansowemu Radnych Gminy Leżajsk.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Dnia Seniora:
– Wójtowi Gminy Leżajsk, Radnym z Wierzawic i Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach.