Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Wierzawicach

Dzień Seniora w Wierzawicach

2 lutego do Ośrodka Kultury w Wierzawicach licznie przybyli Seniorzy na coroczną uroczystość Dzień Seniora.

Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. Adrian Sroka, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Powiatu i Dyrektor ZS w Wierzawicach pan Adam Wylaź, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk pan Marek Krauz, wice Dyrektor ZS w Wierzawicach pani Lucyna Powroźnik, kierownik artystyczny GOK Gminy Leżajsk i Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” pani Magdalena Niemczyk, sołtys Wierzawic pan Mieczysław Gorzelnik, Przew. rady sołeckiej pan Stanisław Waśko, Radni Gminy Leżajsk: pani Teresa Tołpa, pan Andrzej Czapla i pan Tadeusz Walania. Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach z Przewodniczącą p. Józefą Piziak jak co roku zadbało o pyszny poczęstunek dla Seniorów.
Parom obchodzącym swoje jubileusze 50,55 i 60 lecia zawarcia sakramentu małżeństwa Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko złożył najserdeczniejsze życzenia i wraz z radnymi wręczyli listy gratulacyjne, upominki i kwiaty szanownym jubilatom — w Wierzawicach takich par było10. Uroczystość uświetniły występy Zespołu śpiewaczego „Wierzawianie” przy akompaniamencie muzycznym p. Stanisława Osipa, kier. artystyczny zespołu p. Jan Fimiarz. Seniorzy i zaproszeni goście wysłuchali koncertu skrzypcowego w wyk. Aleksandry Helit uczennicy V klasy PSM w Leżajsku, Ola zaśpiewała z dziadkiem Tadeuszem Walania piosenkę „Życzenia dla seniorów”. Jan Fimiarz recytował swoje wiersze i śpiewał piosenki wraz z paniami Marią Fimiarz, Józefą Piziak i Ireną Walania. Na zakończenie pani Magdalena Niemczyk wystąpiła w roli „Ciotki z Ameryki” z zespołem „Wierzawianie”. Zespół teatralny z Wierzawic przedstawił sztukę pt. „Wdowa na wydaniu”. W przedstawieniu udział wzięli: Józefa Piziak, Zofia Popowicz, Irena Walania, Tadeusz Walania, Lucyna Lic, Wiktoria Czerwonka i Patryk Czop. Przedstawienie przygotowała Danuta Danak, scenografia Krzysztof Pęcak, nagłośnienie Stanisław Osip, pomoc techniczna Tadeusz Pustelny, konsultacje aktorskie: Marcin Ehrlich. Dekoracje i wystrój sali: Grażyna Buczkowska, Lucyna Murdzia, Joanna Świąder. Do późnych godzin wieczornych Seniorzy bawili się przy Zespole „Brzozoki”. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie.
Z Całego serca życzymy wszystkim Seniorom, by na co dzień spotykali się z życzliwością i wsparciem otoczenia a także żyli pełnią życia, realizując swoje zainteresowania i pasje.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i współorganizatorów za pomoc w przygotowaniu imprezy:
-Wójtowi Gminy Leżajsk,
– Radnym z Wierzawic,
-Zakładowi Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego „Hortino” w Leżajsku,
– Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku,
– Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach.