Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Wierzawicach

Dzień Seniora w Wierzawicach

2 lutego 2018 r. w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbyła się coroczna uroczystość z okazji Dnia Seniora.
Ten wspaniały zwyczaj zainicjowany wiele, wiele lat temu stał się tradycją! – i dziękujemy wszystkim tym, którzy ją kultywują.

Organizatorzy imprezy: Wójt Gminy Leżajsk, GOK Gminy Leżajsk, OK w Wierzawicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Leżajsk p. Krzysztof Sobejko, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk p. Marek Krauz, Wice Dyrektor ZS w Wierzawicach p. Lucyna Powroźnik, Radni Gminy Leżajsk- p. Marzena Kuras, p. Mieczysław Gorzelnik, p. Tadeusz Walania. Gościliśmy również p. Magdalenę Niemczyk Prezesa LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy, p. Lucynę Murdzia prac. Biblioteki, sołtysa Wierzawic p. Michała Dziędzika i Przew. Rady Sołeckiej p. Tadeusza Błądka.
Z okazji tego wyjątkowego święta dla seniorów przygotowano program artystyczny i poczęstunek.
Jubilatom obchodzącym okrągłe rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa Wójt Gminy Leżajsk oraz zaproszeni goście wręczyli listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.
Część artystyczną swoimi występami uświetnili:
– zespół taneczny „Skaczące nutki”, zespół „Śpiewające jagódki”, zespół „Wierzawianie”, p. Zofia Popowicz, p. Józefa Piziak, p. Maria Kozłowska, p. Magdalena Niemczyk, p. Katarzyna Płoszaj, p. Władysław Niemczyk, p. Jan Fimiarz, p. Tadeusz Walania, oraz Aleksandra Helit, Aleksandra Niemczyk, Ania Płoszaj i Agatka Magiel.
Spotkanie przy herbatce, swojskich wypiekach i muzyce zespołu Siedem przebiegło w miłej atmosferze i trwało do późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia a w szczególności Kołu Gospodyń Wiejskich oraz artystom za uświetnienie swoimi występami tego zaszczytnego święta, jakim jest Dzień Seniora.