Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Sołtysa w Giedlarowej

Dzień Sołtysa w Giedlarowej

Sołtysi pełnią służbę dla dobra innych, są opiekunami wsi, najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska. Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że dziś pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczeństw na obszarach wiejskich.

Bycie Sołtysem to nie tylko praca, do której trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, ale także powołanie. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Dzięki dobrym gospodarzom sołectw wieś zmienia swoje oblicze. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję, ma też swój Dzień – 11 marca. Z tej okazji Gmina Leżajsk oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna zorganizowały spotkanie okolicznościowe, które odbyło się 9 marca br. w GOK w Giedlarowej. Ten dzień był okazją do przybliżenia trudnej i odpowiedzialnej pracy dla lokalnej społeczności, ale także do złożenia słów uznania i życzeń.
Za wielki wysiłek świadczony na rzecz swoich miejscowości i mieszkańców podziękowali sołtysom i przewodniczącym osiedli Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel. Piękne życzenia do zgromadzonych gości skierował także Poseł na Sejm RP Jerzy Paul. Włodarze złożyli życzenia pomyślności w życiu osobistym, a także zadowolenia i satysfakcji wynikającej z pełnionej funkcji. Swoimi występami tę piękną uroczystość uświetnili artyści Teatru Muzycznego „Broadway” działający pod kierunkiem Dyrektora GOK Marka Krauza oraz Zespół „Brzozoki” z Brzózy Królewskiej. Współorganizatorem Spotkania była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.