Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Festiwal kolęd i pastorałek w Wierzawicach

Festiwal kolęd i pastorałek w Wierzawicach

Za nami 17. edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek. „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy rok – żeby się wam rodziła pszenicka i groch. Żeby się rodziło w komorze i w oborze, żeby stał snopek przy snopku, kopa, przy kopie, a gospodarz między kopami jako miesiąc między gwiazdami. Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje!”.

 

Festiwal Kolęd i Pastorałek odbył się 10 stycznia 2020 r. w Ośrodku Kultury Wierzawicach. W festiwalowym jury zasiedli w tym roku:
ks. Jan Szczepaniak – proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie,
p. Marek Krauz – Dyrektor GOK Gminy Leżajsk,
p. Lucyna Powroźnik – Wicedyrektor ZS w Wierzawicach,
p. Magdalena Niemczyk -kier. artystyczny GOK Gminy Leżajsk,
p. Marek Gołąb – nauczyciel w ZS w Wierzawicach.
Uczestników, gości, jurorów pięknie powitała p. Magdalena Niemczyk, kier. artystyczny GOK Gminy Leżajsk.
Prowadzenie festiwalu ks. Adrian Sroka.
Scenografię wykonali Krzysztof Pęcak, Grażyna Buczkowska.
Nagłośnienie: Stanisław Osip.

Nagrody i wyróżnienia przyznawano w kilku kategoriach: soliści, duety, zespoły w III grupach wiekowych.
W kat. solista w I grupie wiekowej klasy I-III,
I miejsce- Eliza Stopyra – SP w Chałupkach Dębniańskich op. Elżbieta Wnęk,
II miejsce – Katarzyna Zwierzchowska – SP w Biedaczowie op. Katarzyna Helit,
II miejsce- Amelia Kojder -OK w Dębnie, op. Katarzyna Buszta,
III miejsce- Kamila Czerwień- SP w Starym Mieście, op. Jolanta Gierlicka-Żyrek,
III miejsce Amelia Mazurek- SP w Starym Mieście op. Irena Międlar,
III miejsce – Karolina Pliszka – SP w Starym Mieście op. Czesława Kostek.
W II gr. wiekowej klasy IV-VI:
I miejsce-Szymon Jagustyn – SP w Biedaczowie-op. Katarzyna Helit,
I miejsce- Magdalena Kosior- ZS w Dębnie-op. Katarzyna Buszta,
I miejsce – Katarzyna Czop – ZS w Wierzawicach- op. Urszula Sołtys,
II miejsce – Julia Bosak – OK w Dębnie – op. Katarzyna Buszta,
II miejsce – Julia Kulpa-ZS w Wierzawicach-op. Ewelina Wiatrowicz,
III miejsce, Anna Płoszaj- SP w Starym Mieście op. Alicja Drzewicka-Słomiany,
III miejsce – Justyna Pająk – OK w Chałupkach Dębniańskich, op. Elżbieta Wnęk.
Wyróżnienie:
– Aleksandra Czerwień SP w Starym Mieście op. Alicja Drzewicka – Słomiany,
– Emilia Rąpałów – ZS w Dębnie, op. Katarzyna Buszta.

Nagrodzeni soliści w III gr. wiekowej:
I miejsce-Julia Baran – SP w Chałupkach Dębniańskich, op. Elżbieta Wnęk,
II miejsce- Maksymilian Sinkowski-OK w Maleniskach, op. Angelika Maczuga,
II miejsce – Martyna Nowak – OK W Dębnie, op. Katarzyna Buszta.

W kat. zespoły, duety – I gr. wiek.
I miejsce-Zespół „Tramelka” – SP w Starym Mieście, op. Czesława Kostek,
II miejsce- Zespół „Malinki” – OK w Maleniskach, op. Angelika Maczuga,
II miejsce- duet- Magdalena Duda, Gabriela Dąbek, op. Urszula Pelczar-Gruewa.

II grupa wiekowa, zespoły:
I miejsce – Zespół „CANTA RHEI” – OK w Chałupkach Dębniańskich – op. Elżbieta Wnęk,
III gr. wiekowa, zespoły:
I miejsce – Zespół „BAKAWER VOICE” – SP w Biedaczowie, op. Katarzyna Helit,
Gratulujemy dzieciom udziału w festiwalu, nauczycielom, opiekunom, animatorom dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie dzieci do konkursu, a przez to podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, która jest wciąż żywa i kultywowana w każdej polskiej rodzinie.
Dziękujemy komisji konkursowej za wytypowanie zwycięzców oraz paniom z Biblioteki w Wierzawicach za współpracę.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i fundatorów nagród:
– ks. proboszczowi Jana Szczepaniakowi z Parafii Chałupki Dębniańskie, Wójtowi Gminy Leżajsk p. Krzysztofowi Sobejko, Dyrektorowi GOK Gminy Leżajsk p. Markowi Krauzowi, Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” p. Magdalenie Niemczyk, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku, Księgarni „Eurydyka” w Leżajsku- panu Jerzemu Żołynia.