Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Festiwal kolęd i pastorałek w Wierzawicach

Festiwal kolęd i pastorałek w Wierzawicach

Festiwal Kolęd i Pastorałek za nami!!!
Protokół z Festiwalu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego w Ośrodku Kultury w Wierzawicach w dniu 30 stycznia 2019 r.

W przeglądzie udział wzięli soliści i zespoły wokalno-instrumentalne: z Piskorowic, Chałupek Dębniańskich, Biedaczowa, Wierzawic, Malenisk, Dębna i ze Starego Miasta.
Występy dzieci oceniało jury:
– ks. Jan Szczepaniak proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie,
– p. Marek Krauz – Dyrektor GOK Gminy Leżajsk,
– p. Lucyna Powroźnik – Wice Dyrektor ZS w Wierzawicach,
– p. Magdalena Niemczyk – Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”,
– p. Marek Gołąb – nauczyciel ZS w Wierzawicach.

Po prezentacji uczestnicy, czekając na werdykt, śpiewali kolędy pod kierunkiem p. Elżbiety Wnęk.
Komisja konkursowa wytypowała zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

W I gr. wiekowej nagrodzeni zostali:
I miejsce soliści:
– Magdalena Kosior – ZS w Dębnie,
II miejsce:
– Wiktoria Sołga – SP w Chałupkach Dębniańskich,
– Julia Kulpa – ZS w Wierzawicach,
III miejsce:
– Karolina Pliszka – ZS w Starym Mieście,
– Amelia Kojder – ZS w Dębnie,
W kat. zespół I miejsce:
– „Śpiewające gwiazdki”- SP w Chałupkach Dębniańskich,
– „Tramelka” – ZS w Starym Mieście.
W II gr. wiekowej nagrodzeni zostali:
I miejsce- soliści:
– Szymon Jagustyn – Ośrodek Kultury w Biedaczowie,
– Antoni Rupar – Zespół Szkół w Dębnie,
– Julia Baran – Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich
II miejsce:
– Maksymilian Sinkowski – Ośrodek Kultury w Maleniskach,
– Anna Płoszaj – ZS w Starym Mieście,
– Antonina Sarzyńska – ZS w Wierzawicach,
III miejsce:
– Alicja Kalemba- ZS w Starym Mieście,
– Edyta Więcław – Ośrodek Kultury w Biedaczowie.
W kat. zespoły jury przyznało nagrody:
I miejsce:
– Zespół „Canta Rhei” – Ośrodek Kultury w Chałupkach Dębniańskich,
II miejsce:
– Zespół „Promyczki’ ZS w Dębnie,
III miejsce:
– Zespół „Kolędnicy wędrownicy” – ZS w Piskorowic.

Podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek w nowo wyremontowanej sali widowiskowej gościliśmy również Wójta Gminy Leżajsk p. Krzysztofa Sobejko, Przewodniczącego Rady Powiatu p. Adama Wylazia, Sołtysa Wierzawic p. Michała Dziędzika.
Prowadzenie ks. wikary Adrian Sroka, nagłośnienie p. Stanisław Osip, scenografia p. Krzysztof Pęcak, p. Grażyna Buczkowska.
Na zakończenie Dyrektor GOK p. Marek Krauz złożył gratulacje i podziękowania uczestnikom festiwalu za wysoki poziom zaprezentowany podczas przeglądu a nauczycielom i instruktorom za przygotowanie dzieci do konkursu.
Ośrodek Kultury w Wierzawicach serdecznie dziękuje komisji artystycznej za pracę podczas przesłuchań i współorganizatorom: Dyrekcji ZS w Wierzawicach, ks. Adrianowi Sroce, p. Lucynie Murdzia, Dyrektorowi i pracownikom GOK Gminy Leżajsk.
Nagrody „Anioły Gabriele” ufundował proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie ks. Jan Szczepaniak, a upominki i słodycze dla wszystkich uczestników ufundowali: Wójt Gminy Leżajsk, LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Księgarnia Jerzy Żołynia i GOK Gminy Leżajsk.