Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Festiwal Kolęd i Pastorałek za nami!

Festiwal Kolęd i Pastorałek za nami!

24 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wierzawicach rozbrzmiewały kolędy i pastorałki związane z polską tradycją Świat Bożego Narodzenia. Impreza organizowana od lat szesnastu zjednała już sobie stałe grono zwolenników.

W konkursie uczestniczyły zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne, soliści, duety: z ZS w Piskorowicach, SP w Chałupkach Dębniańskich, SP w Biedaczowie, ZS w Starym Mieście, ZS w Giedlarowej, ZS w Wierzawicach, ZS w Brzózie Królewskiej, OK w Dębnie, OK w Wierzawicach, OK w Piskorowicach, OK w Chałupkach Dębniańskich, OK w Maleniskach. Uczestnicy prezentowali bardzo różnorodny repertuar kolęd i pastorałek nie tylko doskonale nam znanych, ale i tych nieco zapomnianych. Jego celem jest ożywienie narodowej tradycji kolędowania i doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja dokonań twórczych wykonawców i instruktorów.
Festiwal kolęd i pastorałek uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście p. Adam Wylaź – Radny Powiatu leżajskiego i Dyrektor ZS w Wierzawicach, p. Michał Dziędzik sołtys Wierzawic oraz członkowie komisji artystycznej oceniającej występy dzieci ze szkół podstawowych.
Komisja artystyczna w składzie:
– Ks. Jan Szczepaniak-Proboszcz Parafii Chałupki Dębniańskie,
– Marek Krauz-Dyrektor GOK Gminy Leżajsk,
– Lucyna Powroźnik- Wice Dyrektor ZS w Wierzawicach,
– Magdalena Niemczyk-Kier. artystyczny w GOK Gminy Leżajsk, Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”,
– Marek Gołąb – nauczyciel muzyki w ZS w Wierzawicach.

Jury przyznało w I grupie wiekowej w kat. solista
I miejsce:
– Aleksandra Helit – ZS Wierzawice
– Magdalena Kosior – ZS Dębno
II miejsce:
– Patrycja Siuciak – ZS Dębno
– Klimek Julia – ZS Brzóza Królewska
W kategorii duet
I miejsce – Agatka Magiel i Antosia Sarzyńska – ZS w Wierzawicach

Wyróżnienia:
– Maja Okruch – OK Piskorowice
– Monika Niemczyk – ZS Stare Miasto
– Aleksandra Czerwień – ZS Stare Miasto
w kat. zespół – I miejsce: Zespół TRAMELKA – ZS Stare Miasto
II gr. wiekowa – kat. soliści
I miejsce:
– Martyna Bosak – OK w Dębnie
– Szymon Jagustyn- OK w Biedaczowie
II miejsce:
– Anna Płoszaj – ZS w Starym Mieście
– Alicja Krzywonos – ZS w Giedlarowej
III miejsce:
– Aleksandra Niemczyk – OK w Wierzawicach
– Maksymilian Sinkowski – OK w Maleniskach
wyróżnienia:
– Kamila Okruch – OK w Piskorowicach
– Edyta Więcław – SP w Biedaczowie
– Justyna Pająk – SP w Chałupkach Dębniańskich
-Julia Baran – SP w Chałupkach Dębniańskich
II gr. wiekowa- kat. zespoły
I miejsce:
– Zespół „Humoreska” – ZS w Brzózie Królewskiej
– Zespół „Canta Rhei” – OK w Chałupkach Dębniańskich.
II miejsce:
– Zespół „Śpiewające gwiazdki” – SP w Chałupkach Dębniańskich
– Zespół „ Promyczki” – ZS w Dębnie
III miejsce:
– Zespół z Piskorowic- ZS w Piskorowicach
Wyróżnienia:
– Zespół „Płomyczki” – OK w Dębnie
– Duet z Malenisk – OK w Maleniskach
W czasie obrad komisji konkursowej na scenie pod kierunkiem p. Elżbiety Wnęk wszyscy uczestnicy festiwalu śpiewali piękne polskie kolędy.Organizatorzy składają gratulacje i podziękowania uczestnikom festiwalu za wysoki poziom zaprezentowany podczas przeglądu, nauczycielom, katechetom i instruktorom za przygotowanie dzieci do konkursu.
Komisji artystycznej za pracę podczas przesłuchań, współorganizatorom- ks. wikaremu Rafałowi Ziajce, Bibliotece w Wierzawicach, Dyrekcji ZS w Wierzawicach, Dyrektorowi i pracownikom GOK Gminy Leżajsk. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Nagrody- Anioły Gabriele, upominki, słodycze ufundowali: ks. Jan Szczepaniak, Wójt Gminy Leżajsk, LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk.