Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

„Folusz” na Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie

„Folusz” na Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie

Po Przeglądzie w Kolbuszowej foluszowi kolędnicy – tydzień później, czyli w dniu 14.01 2018r. mogli zaprezentować swoje artystyczne umiejętności na forum ogólnopolskim w Lublinie.

Ogólnopolski Przegląd Zespołów i GrupKolędniczych w Lublinie to przedsięwzięcie w całości organizowane przez społeczników – pasjonatów dziedzictwa narodowego ze Zdzisławem Podkańskim, byłym ministrem kultury i sztuki na czele. Zespół Folklorystyczny „Folusz” zaprezentował widowisko „ Kolęda z rajem i „Herodami”, bardzo dobrze przyjęte przez zgromadzoną publiczność i wysoko ocenione przez Jury, pod kier. Prof. Jana Adamowskiego. Doceniając walory artystyczne widowiska, jego zgodność
z kulturą regionuprzyznano Zespołowi z Giedlarowej I miejsce i Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina. Listy gratulacyjne„ za kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania, umacnianie świadomości bogactwa polskich i regionalnych obrzędów bożonarodzeniowych, a także za rozwijanie pasji artystycznych” skierowali do „Folusza” Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Foluszanie dziękują towarzyszącej zespołowi Kapeli : Pawłowi Płudowskiemu, Małgorzacie Kamińskiej i Adamowi Draganowi za oprawę muzyczną widowiska .
Początek roku 2018 wobec wspomnianych osiągnięć w Kolbuszowej i Lublinie – Zespół „Folusz” pod opieką instruktor Jadwigi Kuli – można uznać za bardzo udany. Niech to będzie również wyrazem lokalnego patriotyzmu uczczenia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.