Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

„Folusz” na XVIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych w Starym Dzikowie

„Folusz” na XVIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych w Starym Dzikowie

W dniu 02.02 2020r. giedlarowski „Folusz” wziął udział w imprezie obrzędowej pn: „Wątki Folkloru Ludowego” organizowanej przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójta Gminy Stary Dzików. W Przeglądzie wzięło udział 11 zespołów z terenu województw podkarpackiego i lubelskiego prezentujących widowiska obrzędowe związane z dorocznym cyklem świąt oraz rodzinnych ceremonii.

Impreza ma za zadanie kultywowanie dawnych zwyczajów, przekazując młodszym pokoleniom i środowiskom twórczym ich wartościowych treści, składających się na dziedzictwo kulturowe wsi polskiej. Jest to kolejne miejsce na mapie imprez kulturalnych Podkarpacia, gdzie zespoły obrzędowe mogą spotkać się, podpatrzeć „konkurencję” oraz zasięgnąć porad etnografów. „Foluszanie” zaprezentowali widowisko kolędnicze „Z Kozo na Nowy Rok”. Konkursowe Jury przyznało zespołowi II Miejsce. Udziałem w tym konkursie zespół zakończył sezon kolędniczy.