Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Fundacja Banku Pekao S.A. wsparła udział KGW w Ogólnopolskim Zlocie KGW w Częstochowie

Fundacja Banku Pekao S.A. wsparła udział KGW w Ogólnopolskim Zlocie KGW w Częstochowie

Jak co roku, tak i tym razem, jesienią, odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka KGW do Częstochowy. U stóp Królowej Polski zgromadziły się licznie delegacje Kół z całego kraju. Uroczystej Mszy Św. przewodził Prymas Polski abp Wojciech Polak, po liturgii nastąpiło poświęcenie sztandarów. Nie zabrakło też stoisk z tradycyjnymi potrawami i rękodziełem. W samym wydarzeniu udział wzięły delegacje kilku kół gospodyń wiejskich z gminy Leżajsk, w tym w najliczniej z KGW Wierzawice. Zaprezentowały się również zespoły artystyczne z różnych regionów Polski. Pośród nich znalazł się też zespół Brzozoki ze swoim ludowym repertuarem. Brzózańska grupa przygotowała również ekspozycję rękodzielniczą. Serdeczne podziękowania za wsparcie kierujemy do Fundacji Banku Pekao S.A., która przekazując darowiznę umożliwiła udział tak licznej grupy delegatów KGW w tym wyjątkowym wydarzeniu.