Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Gminne uroczystości trzeciomajowe w Dębnie

Gminne uroczystości trzeciomajowe w Dębnie

Gminne Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 2024 r. obchodziliśmy w Dębnie. Rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Proboszcza Tadeusza Barcikowskiego z udziałem Orkiestry Dętej pod batutą pana Stanisława Stępnia oraz Diakoni Muzycznej. Następnie delegacje Władz Gminnych, Sołtysów, Służb Mundurowych, Dyrektorów Instytucji oraz przedstawiciele organizacji działających w Dębnie wraz z mieszkańcami udały się pod kamień upamiętniający przesiedlenia z kresów wschodnich. Wice Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Magdalena Niemczyk przywitała przybyłych gości i wygłosiła Apel Pamięci. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego i wspólnej modlitwie kwiaty i znicze złożyli; Zastępca Wójta Gminy Leżajsk pan Bolesław Pawlus, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Kazimierz Krawiec, Radny Gminy Leżajsk pan Rafał Kaliński, Radny Gminy Leżajsk pan Antoni Śliwa, Sołtys wsi Dębno Wiesław Perykasza, Sołtys Brzózy Królewskiej pan Wojciech Kasperek i Sołtys wsi Chałupki Dębniańskie pan Wiesław Żak, w imieniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk pana Marka Krauza kwiaty złożyła pani Agnieszka Moszkowicz animator Ośrodka Kultury w Dębnie, Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie pan Kamil Jarosz wraz z uczennicami Magdaleną Kosior i Amelią Kojder, delegacja Stowarzyszenia Rozwoju wsi Dębno w składzie pani Monika Kojder, pani Irena Czapla i pan Zenon Stelmarczyk, delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Dębna pani Barbara Baran i pan Cyprian Jarosz oraz Druhowie z OSP Dębno Andrzej Bochenek, Mariusz Trojnar, Marcin Maźnio na czele z prezesem Andrzejem Zalotem. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości, Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Barcikowskiemu, Wice Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk pani Magdalenie Niemczyk za poprowadzenie i czuwanie nad organizacją, panu Stanisławowi Osipowi za nagłośnienie, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dębnie, Stowarzyszeniu Rozwoju wsi Dębno, OSP Dębno za włączenie się w organizację. Słowa podziękowania kieruję do moich koleżanek i kolegów z KGW Dębno oraz do Orkiestry Dętej z Brzózy Królewskiej i Diakoni Muzycznej którzy swoim graniem i śpiewem uświetnili ten ważny dla każdego Polaka dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja.