Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Gminne uroczystości trzeciomajowe w Przychojcu

Gminne uroczystości trzeciomajowe w Przychojcu

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

W dniu 3 maja 2018 r. w Przychojcu odbyły się Gminne Obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem delegacji wraz z Orkiestrą Dętą z Brzózy Królewskiej pod kierunkiem dyrygenta Stanisława Stępnia do Kościoła Parafialnego pw. Dobrego Pasterza w Przychojcu. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Pietrasz odprawił Mszę Św. w intencji ojczyzny z udziałem władz samorządowych i mieszkańców oraz pocztu sztandarowego OSP w Przychojcu. Wygłosił również do zgromadzonych parafian i gości piękne kazanie nawiązujące do wydarzeń sprzed 227 lat i dzisiejszej miłości do ziemi ojczystej. Po Mszy Św. procesja przeszła pod Krzyż Niepodległościowy, gdzie odbył się Apel Pamięci, modlitwy, składanie kwiatów i zniczy. Po uroczystym apelu z rąk zaproszonych gości w niebo poszybowały gołębie pokoju jako wyraz wolności, niezależności i nadziei, że pokój narodowi polskiemu towarzyszył będzie już zawsze. Hołd poległym oddali samorządowcy gminni: Zastępca Wójta Gminy Leżajsk pan Bolesław Pawlus w asyście Skarbnika Gminy Leżajsk pani Lucyny Bednarz, delegacja sołectwa na czele z Radnym Rady Gminy – Sołtysem Przychojca panem Franciszkiem Szewczykiem wraz z członkami Rady Sołeckiej, delegacja GOK Gminy Leżajsk oraz Parafii w Przychojcu, w skład której weszli Dyrektor GOK pan Marek Krauz oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Pietrasz. Kwiaty pod pomnikiem złożyła także delegacja Szkoły Podstawowej w Przychojcu na czele z Dyrektorem panem Januszem Pajączkiem, delegacja PSP i OSP, w skład której weszli: przedstawiciel PSP Leżajsk pan Robert Krajewski, Komendant Gminny OSP pan Zbigniew Pudełkiewicz oraz Prezes OSP w Przychojcu pan Rafał Słotwiński. Cześć poległym oddała także delegacja LKS Jodła na czele z Prezesem panem Władysławem Plichtą oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Kalina z Przychojca na czele z przewodniczącą KGW panią Cecylią Muskus. W krótkiej części artystycznej nawiązującej do Święta 3 Maja udział wziął zespół Kalina oraz uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej. Całą uroczystość swoją grą uświetniła Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej. Słowa podziękowania należą się społeczności lokalnej, zwłaszcza sołtysowi, organizacjom i społecznikom, którzy te szczególne gminne uroczystości przygotowali wzorowo.