Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej w Giedlarowej

Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej w Giedlarowej

W ubiegłą niedzielę, 30 października 2022 r. w giedlarowskim GOK-u odbył się przegląd 10 zespołów śpiewaczych i wokalnych z terenu gminy Leżajsk, w którym prezentowany był repertuar biesiadny. Wśród licznie zgromadzonej publiczności oraz zaproszonych gości panowała życzliwa atmosfera, co sprzyjało wzajemnej integracji środowisk twórczych. Jury, na czele którego stał Dyrektor GOK pan Marek Krauz, postanowiło przyznać wszystkim zespołom nagrody specjalne, gdyż jak podkreślił każdy prezentował wysoki poziom artystyczny. Bogaty program zaprezentowały także zespoły i soliści z Ukrainy, którzy gościnnie wzięli udział w wydarzeniu. W trakcie uroczystości Wicewojewoda Podkarpacki pan Radosław Wiatr, w imieniu Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy, odznaczył państwowymi odznaczeniami – medalami 100-lecia Odzyskanej Niepodległości dwóch naszych pracowników: panią Zofię Woś i panią Magdalenę Niemczyk za szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej.