Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

GOK Gminy Leżajsk biegnie z Orłem Białym

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk na zaproszenie Zespołu Szkół w Giedlarowej bierze udział w biegu patriotycznym „Biegnij z Orłem Białym”. Na dystansie 10 km reprezentował nas nasz Dyrektor Marek Krauz. Zapraszamy kolejnych chętnych Pracowników i Działaczy Kultury do włączenia się w tę piękną akcję.

#biegnijzorlembialym_giedlarowa