Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

GOK Gminy Leżajsk na półmetku działań projektowych

Realizację projektu „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa rozpoczęliśmy we wrześniu od spotkania roboczego ze stroną ukraińską, na którym wspólnie ustaliliśmy szczegółowy harmonogram działań.

Zaostrzenie wytycznych związanych z epidemią zatrzymało organizację briefingu prasowego uroczyście rozpoczynającego nasze działania – po ustaleniu ze stroną ukraińską w zamian został stworzony spot reklamowy, który trafił do mediów i jest tam cyklicznie emitowany. Została również założona strona projektu na Facebooku, na której zamieszczamy materiały promocyjne i relacje z postępów projektu. W miesiącu listopadzie odbyły się także dwa szkolenia przeprowadzone przez eksperta muzealnego dotyczące szkoleń kierowników muzeów na Ukrainie – ze względu na pandemię szkolenia te odbyły się w formie zdalnej, ale pozwoliły wypracować koncepcję rozwoju turystyki związanej z lokalnymi zasobami historycznymi i bogactwem kulturowym. Ponadto ekspert historyczny już w grudniu rozpoczął gromadzenie oraz opracowanie materiału do stworzenia strony internetowej, która będzie zawierała informacje o Lasowiakach i Łemkach. Przez cały grudzień odbywały się lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby zmierzające do założenia klubów rzemiosła tradycyjnego – łącznie odbyło się 10 takich spotkań z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Leżajsk. W efekcie do obu klubów rzemieślniczych zapisało się łącznie 50 uczestników – po 25 na każdy. W miesiącu styczniu oba kluby realizowały przewidziane w projekcie działania – w efekcie powstało wiele pięknych prac malarskich i rzeźb. Będzie można je obejrzeć podczas Forum Kultury, którego organizacja jest zaplanowana w połowie bieżącego roku. W ramach projektu powstała także imponująca wystawa zdjęć „O ludziach, dla ludzi…” obrazująca Lasowiaków i ich życie na przestrzeni lat. Pomimo epidemii realizujemy projekt zgodnie z założeniami zmierzając do osiągnięcia wszystkich wskaźników projektu.