Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

GOK Gminy Leżajsk realizuje projekt etnograficzny

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, wspólnie z Beneficjentem Wiodącym – Radą Miasta Pereczyn na Ukrainie, realizuje projekt pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

W trakcie jego realizacji na terenie gminy Leżajsk jeszcze w tym roku powstaną dwa kluby rzemieślnicze z zakresu malarstwa i rzeźby, zaś w przyszłym zostanie zorganizowana wystawa promująca kulturę lasowiacką oraz odbędzie się Forum Kulturalne z udziałem przedstawicieli strony ukraińskiej. Powstanie także specjalna strona internetowa, na której znajdą się informacje i zdjęcia dotyczące Łemków I Lasowiaków. Współpraca ekspertów historycznych Polski i Ukrainy umożliwi szerszą promocję kultury lasowiackiej i łemkowskiej, zwiększy szanse ich promocji oraz wpłynie na rozwój turystyki z uwzględnieniem etnografii Podkarpacia i Zakarpacia. Projekt stawia sobie za cel nadrzędny zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego wspomnianych kultur jako warunku wstępnego rozwoju turystyki na pograniczu Polski i Ukrainy, przyczyni się do rozwoju turystyki etnokulturowej na terenach przygranicznych, poprawiając wizerunek, atrakcyjność małych społeczności partnerskich. W perspektywie długoterminowej wpłynie to na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów przygranicznych opartych na turystyce, tworzenie nowych miejsc pracy i integrację społeczności przygranicznych z krajowymi, transgranicznymi i międzynarodowymi szlakami turystycznymi. Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na sierpień 2021 roku. Zachęcamy wszystkich do wspólnej etnograficznej wycieczki i współuczestniczenia we wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach projektu.

Spot promujący projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=oXyCtMOTOUY