Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Jarmark Kulturalny „Na Michała” w Giedlarowej

Jarmark Kulturalny „Na Michała” w Giedlarowej

Za nami kolejne uroczyste obchody Jarmarku Kulturalnego „Na Michała”, które odbyły się 24 września w GOK w Giedlarowej. Wydarzenie to, współorganizowane przez GOK Gminy Leżajsk oraz Powiat Leżajski, uświetniły występy: Zespołu „Maraton Boogie” z Giedlarowej, Zespołu „Małe co nieco” z Rzeszowa, Teatru Plenerowego „Imaginacja” z Biedaczowa oraz zespołów śpiewaczych z terenu naszej gminy. Giedlarowskie świętowanie zakończyła zabawa taneczna przy zespole Silence. Występom towarzyszyły wydarzenia towarzyszące: zbiórka i kiermasz charytatywny na rzecz Jakuba Giży – mieszkańca naszej Gminy, w które zaangażowali się licznie rodzina, przyjaciele i społecznicy, a także KGW Giedlarowa.
W organizację Jarmarku, jak co roku, aktywnie włączyli się Radni oraz Sołtys Giedlarowej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Spółka Stare Miasto-Park. Nie zabrakło licznego grona zaproszonych gości oraz wspaniałej giedlarowskiej publiczności. Jarmark Kulturalny „Na Michała” to bardzo znana i lubiana impreza związana z odpustem parafialnym w Giedlarowej, co roku przyciąga rzesze widzów i sympatyków kultury ziemi leżajskiej. W bieżącym roku, przy wsparciu Powiatu Leżajskiego, miała szczególnie uroczysty charakter.