Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Jubileusz 55lecia KGW Brzóza Królewska i 15lecia Brzozoków

Jubileusz 55lecia KGW Brzóza Królewska i 15lecia Brzozoków

Wielu szczególnych gości zaszczyciło nas swoją obecnością na jubileuszu 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich i 15-leciu zespołu Brzozoki z Brzózy Król., który świętowaliśmy 28 grudnia 2018 r.

Byli to: Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Wice Wójt Gminy Łopiennik Górny pan Karol Stęplowski wraz z Wiceprzewodniczącą Rady panią Bożeną Buk, Radną panią Anną Szadura, Koordynatorką KGW panią Urszulą Chemicz oraz panią Weroniką przedstawicielką GOK Gminy Łopiennik Górny. Na nasze święto przybyli również: Radny Sejmiku woj. podkarpackiego pan Karol Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajsk, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzawicach pan Adam Wylaź wraz z Radnym powiatowym, a zarazem Dyrektorem Zespołu Szkół w Brzózie Król. panem Marianem Grabarzem, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Kazimierz Krawiec, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Dominik Rup, Radni- pan Stanisław Zygmunt, pan Zdzisław Szczęch, pan Piotr Turczyn, pan Tadeusz Walania oraz Skarbnik Gminy Leżajsk pani Lucyna Bednarz. Gościli u nas także: Dyrektor GOK Gminy Leżajsk pan Marek Krauz, Dyrektor DPS w Brzózie Król. pan Wojciech Lipiński, Dyrektor Szkoły w Chałupkach Dębniańskich pani Lucyna Ładak. Zaszczycili nas także: Prezes LGD Stowarzyszenie „Regin Sanu i Trzebośnicy” pani Magdalena Niemczyk, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska pan Mariusz Nycz, Prezes OSP z Brzózy Król. pan Jan Grabarz, Prezes Strażackiej Orkiestry Dętej pan Stanisław Stępień. W tym ważnym dla nas dniu nie zabrakło też delegacji zaprzyjaźnionych grup i instytucji z którymi współpracujemy na co dzień: brzózańskiego Zespołu Garaż Band, KGW z Łętowni, KGW z Wólki Niedźwiedzkiej, KGW z Wierzawic, KGW z Dębna, KGW z Chałupek Dębniańskich, KGW z Giedlarowej, KGW z Biedaczowa, Stowarzyszenia Aktywni Razem z Wólki Sokołowskiej, Stowarzyszenia Współpracy Międzypokoleniowej Maziarze z Maziarni. Świętowali z nami także członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Król, członkowie OSP z naszej miejscowości oraz Stowarzyszenia Strażackiej Orkiestry Dętej. Nie moglibyśmy też w pełni świętować bez naszych przyjaciół, sympatyków i sponsorów, którzy również zaszczycili nas obecnością. Jubileusz rozpoczęliśmy powitaniem gości, sprawozdaniem z działalności, krótkim występem pokazującym część naszego dorobku scenicznego. Po życzeniach i części oficjalnej zaprosiliśmy gości na wspólny obiad i do skosztowania jubileuszowego tortu. Oprócz kwiatów i upominków jakie otrzymaliśmy w tym dniu czekała nas jeszcze jedna niespodzianka. Był nią przyjazd Telewizji Regionalnej Rzeszów i nagranie naszej uroczystości. Dziękujemy jeszcze raz pani Agacie Ozga Myc oraz całej ekipie za ten wielki zaszczyt. Korzystając z tak wielkiej okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękujemy za wszystkie kwiaty i upominki jakimi zostaliśmy obdarzeni. Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację jubileuszowego spotkania, a byli to: Poseł na Sejm RP pan Mieczysław Miazga, Zakłady Smak Eko z Górna, GOK Gminy Leżajsk, LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” oraz pan Dariusz Filanowski. Dziękujemy zespołowi Garaż Band za uświetnienie naszej imprezy swoją grą. Chcemy również podziękować organizacjom i instytucjom za współpracę. Dziękujemy Wójtowi Gminy Leżajsk panu Krzysztofowi Sobejko za wsparcie jakie otrzymujemy. Dziękujemy Dyrektorowi GOK panu Markowi Krauzowi wraz z pracownikami za wszelką pomoc. Dziękujemy sołtysowi panu Stanisławowi Zygmuntowi za sympatię jaką nas darzy i za jego nieocenioną pomoc oraz wszystkim sponsorom, którzy w ciągu roku nas wspierają i bez których realizacja naszych zamierzeń byłaby niemożliwa.