Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Jubileusz 60-lecia KGW w Chałupkach Dębniańskich

Jubileusz 60-lecia KGW w Chałupkach Dębniańskich

„Dzień za dniem szybko się plecie i już KGW
z Chałupek Dębniańskich obchodziło swe 60- lecie.”

Powyższa uroczystość odbyła się w dn. 24.XI.2018r. Możemy śmiało powiedzieć, że Koło Gospodyń Wiejskich z Chałupek Dębniańskich obchodziło swoje Brylantowe Gody, a powstało ono w 1959 roku przy działającym wtedy prężnie Kółku Rolniczym. Impreza przygotowana była przy pomocy wsparcia LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele honorowych gości: w tym Ks. proboszcz Jan Szczepaniak, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, pani skarbnik Lucyna Bednarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej pani Lucyna Ładak, pani prezes LGD Magdalena Niemczyk, sołtys wsi Piotr Szpila z małżonką, a także gościłyśmy seniorkę członkinię koła powstałego sprzed 60 -ciu lat panią Stanisławę Krawiec oraz delegacje zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z Dębna, Brzózy Królewskiej i Wierzawic.
Przybyłych gości powitała instruktor KO Krystyna Wanat następnie przez koleżankę Barbarę Szpila zostało przeczytane sprawozdanie z pracy i działalności KGW napisane przez byłą przewodniczącą panią Teodorę Wojnarską. Teraźniejszą pracę obecnych członkiń KGW opisaną przez Krystynę Wanat w humorystyczny sposób przeczytała obecna przewodnicząca KGW Barbara Grazda. Na ręce pani przewodniczącej złożonych zostało wiele gratulacji i serdecznych życzeń z kwiatami i prezentami włącznie. Na cześć Koła Gospodyń Wiejskich z Chałupek Dębniańskich odśpiewane zostało 100 lat z toastem włącznie. Dalszym świętowaniem był wieczorek taneczny przy zespole Coolpa Band.