Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Jubileusz 60-lecia KGW w Giedlarowej

W minioną sobotę Koło Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej świętowało swoje 60-lecie. Władysława Wojtaś – długoletnia przewodnicząca KGW powitała gości ,wśród których znaleźli się między innymi: Ksiądz Proboszcz Jan Balicki, Wójt Gminy Krzysztof Sobejko, Radny Powiatowy – Sołtys Zdzisław Duszyński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dariusz Mędrek, Radni Rady Gminy Zofia Dąbek i Krzysztof Wiech, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk Marek Krauz, Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Magdalena Niemczyk, kierownik PODR oddział w Leżajsku Monika Czop, Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Stefania Michałek, Prezes WZKiOR Mieczysław Bochenek, delegacje zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele sponsorów, organizacje z Giedlarowej oraz długoletnie członkinie KGW.

Przewodnicząca KGW przedstawiła rys historyczny powstania i działalności koła: Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej ma bardzo bogatą tradycję. Powstało w 1958 roku przy Kółku Rolniczym i początkowo liczyło 12 członkiń. Systematycznie zwiększała się ilość pań należących do Koła. Pierwszą przewodniczącą Koła została Apolonia Knaź, która była obecna na uroczystości jubileuszowej. Początki działalności nie należały do łatwych. Brakowało funduszy, ale przedsiębiorcze członkinie od samego początku działalności świetnie sobie radziły. Członkostwo w KGW to wytchnienie, oderwanie, odpoczynek od codziennych zajęć podczas wspólnych spotkań okolicznościowych organizowanych dla społeczności lokalnej, wyjazdy do teatru, na wystawy, jak również wycieczki krajoznawcze. Obecnie Koło liczy 18 członków. Wiele realizowanych działań jest opartych na współpracy z władzami gminnymi i lokalnymi, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie Gminy. Członkinie są laureatkami wielu przeglądów, festiwali i prezentacji, biorąc w nich aktywny udział podtrzymują i rozsławiają tradycje Giedlarowej oraz całej Gminy Leżajsk.
O działalności Koła mówiła z wielkim wzruszeniem Przewodnicząca Władysława Wojtaś, która tę zaszczytną funkcję pełni od przeszło 50 lat. Osobom zasłużonym na przestrzeni lat, sponsorom i sympatykom Kola złożyła gorące podziękowania. Obecni na uroczystości goście składali na ręce Pani Władysławy gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Słowa uznania za pośrednictwem Wójta Gminy Leżajsk przekazał również Poseł na Sejm RP Jerzy Paul oraz Dyrektor Wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Ireneusz Lubaczewski. Jubileuszowe życzenia złożył także Dyrektor PODR Robert Pieszczoch.
Po części oficjalnej nastąpiła chwila na poczęstunek i jubileuszowy tort. Rozmowom i wspomnieniom przy stole nie było końca. Atmosfera była przemiła. Każdy z zaproszonych gości mógł wpisać się również do księgi pamiątkowej. Obchody zakończono zabawą taneczną przy zespole Medium.