Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Jubileusz Biblioteki w Chałupkach Dębniańskich

W tym roku Biblioteka Publiczna w Chałupkach Dębniańskich świętuje Jubileusz 50-lecia istnienia. Główne obchodu Jubileuszu odbyły się 17.06.2018r, połączone były z Piknikiem Rodzinnym zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe na placu przy Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich. Na uroczystość przybyli liczni goście, wśród których nie zabrakło władz Gminy Leżajsk, dyrektorów palcówek oświatowych i kulturalnych, nauczycieli, bibliotekarzy, oraz wielu innych życzliwych i oddanych Bibliotece osób.
Grażyna Martyszko przedstawiła historię Biblioteki ,ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych jej form działalności. Gratulacje i słowa podziękowań dla pracowników Biblioteki skierował Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko ,Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk Pan Marek Krauz oraz Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk Pani Krystyna Niemczyk. W dalszej części uroczystości nastąpił podniosły moment wręczania podziękowań osobom które przyczyniły się do rozwoju Biblioteki, najaktywniejsi czytelnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Nagrodzone zostały też prace biorące udział w konkursie „Biblioteka Moich Marzeń” Zaproszeni goście zostali poczęstowani urodzinowym tortem.
W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich,
Zespół wokalno – instrumentalny ,, Canta Rhei” działający przy miejscowym Ośrodku Kultury,
„Rzepkę” J.Tuwima zaprezentowały dzieci z Brzózy Królewskiej.
Zespół ,, Chałupczanie” zaśpiewał piosenki ludowe.
Podczas trwania Pikniku Państwowa Straż Pożarna z Leżajska zaprezentowała uczestnikom nowoczesny sprzęt do gaszenia pożarów.
Pogadankę na temat bezpieczeństwa przeprowadzili funkcjonariusze Policji w Leżajsku.
Pracownice Biblioteki w Chałupkach Dębniańskich przeprowadziły konkursy, quizy z nagrodami wśród zgromadzonej publiczności.
Wesołe miasteczko zapewniło wiele atrakcji dla maluchów.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe za współpracę i wspólne świętowanie.