Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Bieżący rok

Kalendarz głównych imprez planowanych na rok 2022 przez GOK Gminy Leżajsk oraz inne organizacje

Styczeń 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Na Trzech Króli w Dębnie

6 stycznia

OK, ZS w Dębnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

Brak

Dzień Seniora w Biedaczowie

przeniesiony na 1 maja

OK, KGW w Biedaczowie

Brak

Zimowa Poniewierka

styczeń

Brzóza Królewska

Brak

Koncert kolęd w Dębnie

23 stycznia

OK, KGW w Dębnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

Brak

Dzień Seniora w Rzuchowie

przeniesiony na 21 maja

OK, Sołtys Rzuchowa

Brak

Dzień Seniora w Giedlarowej

przeniesiony na 19 maja

GOK, KGW w Giedlarowej

Brak

Festiwal Kolęd i Pastorałek – Szkoły Podstawowe

28 stycznia

OK w Wierzawicach

Brak

Dzień Seniora w Chałupkach Dębniańskich

przeniesiony na 28 maja

OK, KGW w Chałupkach Dębniańskich

Brak

Dzień Seniora w Hucisku

przeniesiony na 12 czerwca

Radny, Sołtys, KGW, OK i SP w Hucisku

Brak

Dzień Seniora w Dębnie

przeniesiony na 29 maja

OK, KGW w Dębnie

Brak

Luty 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Dzień Seniora w Piskorowicach

przeniesiony na 2 maja

OK, KGW w Piskorowicach

Brak

Dzień Seniora w Wierzawicach

przeniesiony na 24 maja

OK, KGW w Wierzawicach

Brak

Dzień Seniora w Brzózie Królewskiej

przeniesiony na 7 maja

OK, KGW w Brzózie Królewskiej

Brak

Dzień Seniora w Przychojcu

przeniesiony na 1 maja

KGW, SP w Przychojcu

Brak

IV Festiwal Tańca w Brzózie Królewskiej

luty

OK, ZS Brzóza Królewska

Brak

Dzień Seniora w Maleniskach

przeniesiony na 15 maja

OK, KGW w Maleniskach

Brak

Ferie z Kulturą i Biblioteką

14-25 lutego

wszystkie filie GOK i Biblioteki

Brak

Dzień Seniora w Starym Mieście

przeniesiony na 26 czerwca

KGW w Starym Mieście, GOK, Szkoła

Brak

Marzec 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Gminny Dzień Kobiet

7 marca

Gmina Leżajsk, GOK, OK Wierzawice

Brak

Kwiecień 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Kwietniowe Harce Teatralne – Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych

28 kwietnia

GOK w Giedlarowej

Brak

Maj 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Dzień Seniora w Przychojcu

1 maja

KGW, SP w Przychojcu, GOK

Brak

Dzień Seniora w Biedaczowie

1 maja

OK, KGW w Biedaczowie

Brak

Dzień Seniora w Piskorowicach

2 maja

OK, KGW w Piskorowicach

Brak

Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Gminna Parada Straży Grobowych

3 maja

Dębno

Brak

Dzień Seniora w Brzózie Królewskiej

7 maja

OK, KGW w Brzózie Królewskiej

Brak

Pacyfikacja wsi Giedlarowa

7 maja

GOK, Parafia Giedlarowa

Brak

Tydzień Bibliotek

8-15 maja

Gminna Biblioteka Publiczna zs. w Giedlarowej

Brak

Dzień Seniora w Maleniskach

15 maja

OK, KGW w Maleniskach

Brak

Noc Muzeów

15 maja

Muzeum Ziemi Leżajskiej, GOK

Brak

Dzień Seniora w Giedlarowej

19 maja

GOK, KGW w Giedlarowej

Brak

Gminne Święto Przedszkolaka

20 maja

OK Wierzawice

Brak

Dzień Seniora w Rzuchowie

21 maja

OK, Sołtys Rzuchowa

Brak

Dzień Seniora w Wierzawicach

24 maja

OK, KGW w Wierzawicach

Brak

Dzień Seniora w Chałupkach Dębniańskich

28 maja

OK, KGW w Chałupkach Dębniańskich

Brak

Dzień Seniora w Dębnie

29 maja

OK, KGW w Dębnie

Brak

Czerwiec 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Dzień Dziecka w Piskorowicach

1 czerwca

SP, OK w Piskorowicach

Brak

Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich – Włościańskie Jadło

5 czerwca

GOK Giedlarowa, Gmina Leżajsk

Zobacz

Dzień Seniora w Hucisku

12 czerwca

Sołtys, KGW, Radny, OK i SP w Hucisku

Brak

Piknik plenerowy „Na jagody” w Biedaczowie

26 czerwca

KGW, OSP, OK Biedaczów, Szkoła Podstawowa w Biedaczowie

Zobacz

Bieg Tropem Brzózańskiego Wilka

czerwiec

Fundacja „Mam Marzenie”

Brak

Mistrzostwa Modeli Latających na uwięzi

czerwiec

Klub Modelarski Wierzawice

Brak

Dzień Seniora w Starym Mieście

26 czerwca

KGW w Starym Mieście, GOK, Szkoła

Brak

Piknik rekreacyjno – sportowy ,,Co tam za miedzą” w Chałupkach Dębniańskich

26 czerwca

OK, KGW w Chałupkach Dębniańskich

Zobacz

Lipiec 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Wakacje z Kulturą

lipiec/sierpień

wszystkie placówki GOK

Brak

Święto Kwitnącej Lipy w Przychojcu

3 lipca

KGW, GOK, Sołtys, SP w Przychojcu, LKS, OSP

Zobacz

Turniej im. Antoniego Magla

10 lipca

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, LKS Staromieszczanka, Radni, Sołtys, OSP

Brak

Święto Wsi – spotkanie zespołów folklorystycznych w Dębnie

10 lipca

OK, KGW w Dębnie

Zobacz

Święto Wsi Maleniska

17 lipca

GOK, KGW, Sołtys w Maleniskach

Zobacz

Biesiada Wiejska w Piskorowicach

24 lipca

GOK, KGW, Radny i Sołtys Piskorowic

Brak

Święto Wsi Hucisko

31 lipca

KGW w Hucisku, Sołtys, OK w Hucisku

Zobacz

Sierpień 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Bezalkoholowy Festyn Rodzinny w Biedaczowie

7 sierpnia

OK, KGW Biedaczów

Zobacz

Święto Chleba w Rzuchowie

7 sierpnia

OK w Rzuchowie, Sołtys Rzuchowa

Brak

Dożynki Gminne w Chałupkach Dębniańskich

14 sierpnia

Gmina Leżajsk, GOK

Brak

Dożynki Wiejskie we wszystkich placówkach

15 sierpnia

Wszystkie placówki

Brak

Spotkanie z folklorem w Starym Mieście

20 sierpnia

KGW w Starym Mieście, GOK

Brak

Święto Pieczonego Ziemniaka – Turniej KGW w Brzózie Królewskiej

21 sierpnia

GOK, OK, KGW, ZS, organizacje społeczne w Brzózie Król.

Brak

Widowisko teatru plenerowego w Biedaczowie

27 sierpnia

OK Biedaczów

Brak

Wrzesień 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Dzień otwarty GOK

4 września

wszystkie filie

Brak

Jarmark Kapuściany – Piknik Rodzinny w Wierzawicach

11 września

OK, KGW, OSP, Stowarzyszenie w Wierzawicach

Brak

Jarmark Kulturalny ,,Na Michała”

25 września

GOK, KGW, Parafia, ZS w Giedlarowej

Brak

Październik 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Dzień Papieski – montaż słowno – muzyczny

16 października

OK w Dębnie, Ok w Chałupkach Dębniańskich

Brak

Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej

30 października

GOK w Giedlarowej

Brak

Listopad 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Narodowe Czytanie

listopad

Gminna Biblioteka Publiczna w Giedlarowej

Brak

Koncert Jazzowy w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej

4 listopada

GOK w Giedlarowej

Brak

Obchody 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Koncert Patriotyczny

11 listopada

GOK w Giedlarowej

Brak

Jesienne Spotkania z Teatrem

11-13 listopada

GOK w Giedlarowej

Brak

Jubileusz Zespołu Śpiewaczego Chałupczanie

19 listopada

KGW i OK Chałupki Dębniańskie

Brak

Andrzejki KGW

12, 19, 26 listopada

KGW, poszczególne ośrodki

Brak

Grudzień 2022

Nazwa imprezy

Data

Organizator

Plakat

Spotkanie z Mikołajem

5,6 grudnia

Wierzawice, Rzuchów, Piskorowice, Giedlarowa, Brzóza Królewska, Chałupki Dębn.

Brak

Koncert Dobroczynny pod patronatem Wójta Gminy Leżajsk – premiera musicalu

18 grudnia

GOK w Giedlarowej

Brak

Wigilia dla osób samotnych

grudzień

GOPS

Brak

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej