Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

KGW z Wierzawic na Święcie Pieczonego Ziemniaka