Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Kolejny dzień ferii w Chałupkach Dębniańskich

Kolejny dzień ferii w Chałupkach Dębniańskich

Sia la la la- zabawa nasza dalej trwa. Jak widać na foto w naszych Chałupkach Dębniańskich, a dokładniej w miejscowym Domu Kultury zabawy dla dzieci są bardzo zróżnicowane. Zabawy w większości wymyśla Ks. Proboszcz Jan Szczepaniak. Zajęcia z origami prowadzi z dziećmi Maksymilian Maj. Zdobywane punkty z poszczególnych konkurencji i zabaw skrupulatnie zapisuje jury tj. pani bibliotekarz Aneta Szczepek. Poczęstunkiem i przygotowaniem herbaty zajmują się pracownice GOK. Mamy jeszcze wiele propozycji do integracyjnej fajniej zabawy, więc serdecznie zapraszamy do nas dzieci.