Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Kolejny Jarmark Kulturalny „Na Michała” za nami!

Kolejny Jarmark Kulturalny „Na Michała” za nami!

Za nami kolejne uroczyste obchody Jarmarku Kulturalnego „Na Michała”, które odbyły się 25 września w GOK w Giedlarowej. Wydarzenie to, współorganizowane przez GOK Gminy Leżajsk oraz Powiat Leżajski, uświetniły występy: Zespołu „Maraton Boogie” z Giedlarowej, Kapeli Ludowej z Giedlarowej, Kapeli BEKA z Przeworska, Zespołu Pieśni i Tańca „Zagrodzianie” z Brzózy Królewskiej oraz zespołów i solistów z Ukrainy. Widzowie, licznie zgromadzeni w sali widowiskowej, obejrzeli także musical „Edith Piaf. Niczego nie żałuję” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego BROADWAY. Giedlarowskie świętowanie zakończyła zabawa taneczna przy zespole COOLPA BAND. Występom towarzyszyły wydarzenia towarzyszące: wystawa fotografii Justyny Wiatr-Piękoś z Dębna oraz działania edukacyjne Nadleśnictwa Leżajsk, które miało swoje stoisko.
W organizację Jarmarku, jak co roku, aktywnie włączyli się Radni oraz Sołtys Giedlarowej, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Spółka Stare Miasto-Park. Nie zabrakło licznego grona zaproszonych gości oraz wspaniałej giedlarowskiej publiczności. W trakcie Jarmarku rodzina Tomasza Gondka, mieszkańca Giedlarowej wymagającego kosztownej rehabilitacji po wypadku, zbierała wolne datki na ten cel. Za wsparcie i udział serdecznie dziękujemy!