Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej realizuje projekt PROO5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej realizuje projekt pn. „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby działalności statutowej KGW” złożony do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach zadania do siedziby KGW zakupiono dużą 5-cio palnikową kuchenkę. Zakup ten sfinansowano z dotacji PROO w wysokości 6760,00 zł w ramach realizacji zadania określonego umową NR 323/PROO/5/2020.