Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

„Kolorowe skarpety włóż dziś, a świadomy bądź zawsze”

Ośrodek Kultury wraz z Przedszkolem Filialnym w Maleniskach bierze udział w akcji „Kolorowe skarpetki włóż dziś, a świadomy bądź zawsze” zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Organizatorzy nieprzypadkowo wyszli z inicjatywą właśnie w tych dniach. Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa przypadający na 21 marca.

Celem akcji zorganizowanej przez Ośrodek Kultury jest propagowanie świadomości dotyczącej tego schorzenia. Zakładając skarpetki nie do pary mali podopieczni mogli okazać solidarność z osobami mającymi trisomię 21 chromosomu. Spotkanie wieńczące akcję było tyleż kolorowe, co pouczające.