Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Koncert Anny Wyszkoni w Giedlarowej

Koncert Anny Wyszkoni w Giedlarowej

W dniu 29 września br. w sali widowiskowej GOK w Giedlarowej wystąpiła Anna Wyszkoni z Zespołem. Koncert poprzedziła debata o kulturze, w której udział wzięły środowiska twórcze, osoby związane z GOK poprzez całoroczną pracę przy wspólnych inicjatywach. Wśród panelistów zaleźli się: pan Damian Drąg – Dyrektor Wojewódzkiego domu Kultury w Rzeszowie, pan Jacek Kwieciński – Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej, pan Marek Krauz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu MKiDN „Kultura na wyciągnięcie ręki ‑ organizacja 4 debat o kulturze i koncertów promujących artystów polskiej sceny muzycznej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”.