Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE W SĘDZISZOWIE

LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE W SĘDZISZOWIE

Od ponad 30 lat, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie we współpracy z Ośrodkami Kultury  z terenu Podkarpacia, organizuje konkurs pod nazwą „LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE”. 32 edycja miała odbyć się /tak, jak w ubiegłych latach/ – w miesiącu kwietniu. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną konkurs został przeniesiony na bliżej nieokreślony termin.

Udało się go zorganizować w pierwszych dniach października 2020. Zaplanowane również warsztaty dla instruktorów prowadzących zespoły obrzędowe przebiegły bez zakłóceń. Oczywistym dla wszystkich było dostosowanie się do obowiązujących zasad i procedur i ich ścisłe przestrzeganie. Niestety podczas tej edycji nie mogliśmy spotkać się z naszymi przyjaciółmi
z innych grup obrzędowych – obejrzeć nawzajem przygotowane na konkurs widowiska. Mimo tych trudności nasi artyści jak zawsze dali z siebie wszystko, by najwierniej oddać klimat prezentowanego widowiska i najlepiej pokazać się przed Komisją Artystyczną . FOLUSZANIE wystąpili na deskach sędziszowskiego MGOKu jako pierwsi 3 października, pokazując fragment Giedlarowskiego Wesela –„Powrót z kościoła, tańce i przyśpiewki weselne”. Jak zawsze towarzyszyła nam zaprzyjaźniona kapela ludowa pod przewodnictwem Pawła Płudowskiego. Razem z Pawłem zagrali Adam Dragan i Filip Kosiorowski.
Przegląd widowisk trwał przez całą sobotę oraz niedzielę. Ogłoszenie wyników odbyło się drogą elektroniczną. Po burzliwych obradach Jury w niedzielne popołudnie na stronie internetowej WDK pojawił się protokół z tegorocznego konkursu. Zespół Folklorystyczny FOLUSZ zdobył 3 nagrodę!
Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie przeglądu, mimo oczywistych ograniczeń! Dziękujemy również kapeli za piękne granie! Żywimy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli spotkać się w rzeczywistości z innymi zespołami!