Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Misterium Męki Pańskiej w Brzózie Królewskiej

Misterium Męki Pańskiej w Brzózie Królewskiej

Misja zbawienna Jezusa Chrystusa jest zawsze aktualna. Mesjasz przyszedł na świat, aby odkupić człowieka, wyzwolić go od grzechu i śmierci. Zbawcze dzieło Chrystusa jest nie tylko ważnym przesłaniem dla każdego chrześcijanina, ale stanowi też inspirację dla teatru. Aktorzy odtwarzają historię działalności i śmierci Jezusa w Misteriach Męki Pańskiej. 10 kwietnia 2024 r. współczesną wersję Misterium zaprezentowali na scenie Ośrodka Kultury w Brzózie Królewskiej aktorzy z Domu Dziennego Pobytu w Przychojcu. Świetnie zagrane role i wymowne teksty nawiązujące do współczesnych zachowań wprowadziły publiczność w zadumę. Po zakończeniu przedstawienia i gromkich brawach dla aktorów przyszedł czas na poczęstunek przygotowany wspólnymi siłami przez poszczególnych uczestników spotkania. A byli to: pensjonariusze DDP Przychojec i Klub Seniora z Brzózy Królewskiej wraz opiekunami, delegacja miejscowego Koła Gospodyń. Dziękujemy aktorom za moc wrażeń artystycznych, a współbiesiadnikom i zaproszonym gościom za obecność.