Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Motyle witraże w Wierzawicach

Motyle witraże w Wierzawicach

W Ośrodku Kultury w Wierzawicach wiosna zawitała na dobre. Pozostając w tematyce wiosennej, czyli również tego, co wiosną lata, uczestnicy zajęć wykonali motyle – witraże z papieru.

Witraże,to dość trudna forma pracy plastycznej dla dzieci, jednak uczestnicy starannie i z wielką dbałością o szczegóły, wykonały motyle w różnokolorowych barwach, wybranych indywidualnie przez każde dziecko. Tak więc, pomimo takiego samego szablonu motyla, kolorystyka motyli była różna. Zajęcia plastyczne były ściśle związane z tym, co się wiosną dzieje w przyrodzie zapewniając uczestnikom pozytywnych przeżyć, rozbudzeniu ich ciekawości i wyobraźni.
Motyle – witraże zostały umieszczone na wiosennej dekoracji w Ośrodku Kultury w Wierzawicach.
Zajęcia odbyły się 27. 03. 2019 w Ośrodku Kultury w Wierzawicach.