Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Myśliwi z Towarzystwa Myśliwskiego im. Św. Huberta w OK w Brzózie

Myśliwi z Towarzystwa Myśliwskiego im. Św. Huberta w OK w Brzózie

8 czerwca 2019 r. Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej gościł w swoich progach myśliwych z Towarzystwa Myśliwskiego im. Św. Huberta w Leżajsku. Członkowie Koła Łowieckiego przez kilka godzin obradowali o sprawach łowiectwa. Dodać trzeba, że myśliwi również współpracują z miejscowym Ośrodkiem Kultury przy organizacji imprez kulturalnych.