Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Nagrania do konkursu ARiMR

Zespół Brzozoki nie spoczywa na laurach. Przez kolejne dni trwały nagrania i przygotowania do następnego konkursu. Ze względu na sytuację i ograniczone możliwości osobowe pracę podzielono na poszczególne etapy. Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w utworzenie filmiku konkursowego przyniesie efekty.