Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Nagranie do filmu promocyjnego w Brzózie Królewskiej

Nagranie do filmu promocyjnego w Brzózie Królewskiej

Wielki gwar zapanował w dniu 27 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej. To wszystko za sprawą nagrywania filmu o naszej miejscowości i jej dorobku kulturalnym. Przed kamerami zaprezentowały się zespoły i osoby, które są zaangażowane w życie kulturalne i społeczne i które w tym dniu znalazły czas, żeby wziąć udział w nagraniu.

Dziękujemy wszystkim za obecność, a szczególnie dziękujemy młodzieży, która tak licznie przybyła do naszego Ośrodka.Dziękujemy również Stowarzyszeniu Zrzeszeniu Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk, które jest głównym inicjatorem tego nagrywania i które realizuje projekt z tym związany.