Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Nagroda Powiatu Leżajskiego dla Stanisławy Wach

Nagroda Powiatu Leżajskiego dla Stanisławy Wach

W dniu 16 października 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku miała miejsce uroczystość wręczania Nagród Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury. Pani Stanisława to społeczniczka lokalna, animatorka życia kulturalnego z Brzózy Królewskiej, kochająca rodzime tradycje, była członkini brzózańskiego Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego „Brzozoki”, działającego pod patronatem GOK Gminy Leżajsk.

W strukturach tych organizacji działała od trzydziestu lat. Bezcenną jej zasługą jest rekonstrukcja Zespołu „Brzozoki” po odejściu prowadzących go pp. Szczęchów w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Po zebraniu grupy – szefowała jej przez kilkanaście lat – do roku 2012. Przez wiele lat była inicjatorką i współorganizatorką większości imprez lokalnych na terenie Brzózy Kr. Jej ogromne zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne wsi zostało docenione przez Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich, na którym pani Stanisława otrzymała honorowe odznaczenie Św. Izydora Oracza.
Z największą ochotą angażowała się w duże przedsięwzięcia Stowarzyszenia Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej i Zespołu „Folusz” z Giedlarowej – Laureata Nagrody Powiatu Leżajskiego. Z jej udziałem udokumentowano w wersji albumowej i filmowej /DVD/ widowiska: „Giedlarowski Jarmark Odpustowy „Na Św. Michoł”, „Słoma w życiu człowieka- wczoraj i dziś” oraz „Ten magiczny len”. Niewątpliwie służyć one będą kolejnym pokoleniom jako dokument i pomoc dydaktyczna w zakresie kultury ludowej. Laureatce składamy serdeczne gratulacje!